لینک فایل پروپوزال بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پروپوزال بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلانرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:رضايت شغلي,تمایل به ترک شغل,ارزیابی عملکرد کارکنان,سیاست های ارزیابی عملکرد,ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملکرد,نگرش شغلی با تاکید بر تمایل به ترک شغل و رضایت شغلی,سیاست های ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


چکیده

مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله های احتمالی آن ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام ها و سیاست های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزین های شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند.هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (معاونت ها) با تعداد 693 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 248 نفر است که تعداد 280 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه برداری غیراحتمالی دردسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 256 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که در سطح 95% اطمینان سیاست های ارزیابی عملکرد (انگیزشی) با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد. همچنین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان ارتباط منفی و معنی داری دارد.

کلمات کلیدی: سیاست های ارزیابی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل


مقدمه

کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کا و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه هایی نظیر رضایت شغلی و تمایل به خدمت، پا به عرصه ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند.

رضایت شغلی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش (و بر اساس رویکردهای نوین تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می شود که رفتار افراد راهدایت می کند (بیکن و بایوکبِز ، 2013). اما ترک خدمت در مقابل، آمیخته ای از شناخت و رفتار محسوب می شود که از دسترسی بالقوه به جایگزین های شغلی نشأت می گیرد (گلپرور و عریضی، 1390). به هر حال در وضعیت امروزی تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی از جمله نگرش های شغلی و حرفه ای محسوب می شوند که تحت تأثیر عوامل مختلفی در درون سازمان می گیرند. از زمره نظام ها یا سیاست هایی که در درون یک سازمان به شدت رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت را تحت تأثیر قرار می دهند، سیاست های ارزیابی عملکرد است (رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، 1390).

مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان یا برخی از آن ها که به طور معمول در حوزه ی تصمیم گیری های مهمی نظیر افزایش حقوق و ترفیع به کار گرفته می شوند، دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله های احتمالی آن ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام ها و سیاست های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزین های شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند (کانوی و برینر ، 2012). هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ادراك كاركنان از سياست هاي ارزيابي عملكرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی است

فهرست مطالب

چکیده.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسأله 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4) اهداف تحقیق 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق 7

1-6) سوالات تحقیق 8

1-7) فرضیه های تحقیق 9

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

3-2) روش تحقیق 88

3-2-1) جامعه و نمونه آماری 88

3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها 89

3-3-1) پرسش نامه سیاستهای ارزیابی عملکرد 89

3-3-2) پرسش نامه رضایت شغلی 89

3-3-3) پرسش نامه تمایل به ترک شغل 89

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 89

3-4-1) روایی 89

3-4-2) پایایی 90

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها 91


فهرست منابع


ادامه مطلب و دریافت فایل

پروتئینهای محرک و حرکت:پروتئینهای محرک و حرکت

مقاله رشته معماری با عنوان فضا در معماری:مفهوم فضا,فضا در معماری,دانلود مقاله فضا در معماری,زبان فضا و معماری,رابطه فضا و معماری,انواع فضا در معماری, فضا در معماری چیست

تقویت كنندهای تفاضلی:ترانزیستور,تقویت كننده,تقویت كننده تفاضلی,دانلود مقالات رشته الکترونیک,تقویت كنندهای تفاضلی,دانلود مقالات الکترونیک,یستم همکاری در فروش فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان طراحی وبسایت:صفحات وب,طراحی وبسایت,راه اندازی سایت,پیاده سازی یک وبسایت,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس:مبانی نظری عزت نفس,دانلود مبانی نظری عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,ادبیات نظری عزت نفس,فصل دوم پایان نامه عزت نفس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس,ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

اصول فقهی حجاب و مسئولیت نظام اسلامی‏:اصول فقهی حجاب,حجاب در فقه,مبانی کلی فقهی حجاب,اجرای حکم حجاب در قانون,مسئولیت دولت اسلامی‏ در مورد حجاب,مسئولیت نظام اسلامی در مورد حجاب,تحلیل مبانی فقهی حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب,دانلود تحقیق اصول فقهی حجاب

پرسشنامه بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده بر ریسک ادراک شده و استفاده از بانکداری اینترنتی:پرسشنامه نوجویی در مصرف كنندگان,دانلود پرسشنامه نوجویی در مصرف كنندگان,پرسشنامه نوجویی در مصرف كننده,پرسشنامه استاندارد نوجویی در مصرف كننده,پرسشنامه استفاده از بانکداری اینترنتی,پرسشنامه تاثیر نوجویی مصرف کننده بر ریسک ادراک شده,پرسشنامه بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده بر استفاده از بانکداری اینترنتی

جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها:تعریف جوش,تاریخچه جوش,جوشکاری,میكرو اتصال,جوشكاری مقاومتی,دانلود پایان نامه رشته جوشکاری و مکانیک,جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها,دانلود پایان نامه جوشکاری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

اتصالات در سازه های فولادی:اتصالات,سازه های فولادی,اتصالات در سازه های فولادی,عملکرد لرزه ای سازه های فولادی,دانلود مقاله اتصالات در سازه های فولادی

امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی:بودجه ریزی عملیاتی,بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,سیستم های بهایابی بر مبنای فعالیت,به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای فعالیت,اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه,امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه